Eliana nhồi một mình với món đồ chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Eliana nhồi một mình với món đồ chơi, Nàng nhìn quanh tìm kiếm hình bóng chàng, nàng muốn cho chàng biết mình đã có thể gạt bỏ chướng ngại trong lòng mình, nhưng dường như chàng đã biến mất từ lúc nào.