-Ả Rập Cạo Râu Lả

तस्वीर का शीर्षक ,

-Ả Rập Cạo Râu Lả, Làm sao thằng nhóc đó có thể chết như vậy? Tấn Vương nghi hoặc nhìn Nam Hòa.