Tóc vàng còn nóng.

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng còn nóng., Rất nhanh sau đó tay Dương rời đi chạy sâu xuống tận cùng uốn nắn cổ chân.