Những người mẹ tốt nhất

chú thích hình ảnh,

Những người mẹ tốt nhất, Dương ôm ghì hông Nga từ từ đặt nằm nghiêng trên nệm, đầu gối quỳ choàng qua hai bên kẹp chân dưới của Nga vào giữa, chân còn lại giở lên ép ngược tới trước.