Tóc vàng nóng SỮA thông đít chó

chú thích hình ảnh,

Tóc vàng nóng SỮA thông đít chó, Năm đứa học sinh bốn nam một nữ đều mặc đồng phục Lạc Hồng rong ruổi trên ba chiếc xe máy.