Khó Với Mày, Tình Dục Từ Herschel Man Rợ

chú thích hình ảnh,

Khó Với Mày, Tình Dục Từ Herschel Man Rợ, Quang từng đọc một bộ truyện hentai, nội dung na ná kiểu giữa hai phòng hàng xóm có một cái lỗ nhỏ, một đôi nam nữ thay phiên nhau lén lút nhìn trộm đối phương.