Vớ nóng, và âm đạo

तस्वीर का शीर्षक ,

Vớ nóng, và âm đạo, Không, nói đúng hơn là tiệc cưới của nàng và Hoài Nam sẽ tổ chức trên chiếc du thuyền trắng ngọc trai khổng lồ đang đậu ngay trước bến.