Slim Teen Lộng Lẫy Cưng Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Slim Teen Lộng Lẫy Cưng Chết Tiệt, Tại sao nàng không thử hút nó vào rồi đẩy bật ra ngoài như mình đã làm khi đối chiến với Hội chứ? Nghĩ là làm… Trái tim Khánh Phương đập nhanh mừng rỡ khấp khởi.