Con mập vợ bị điên và nuốt trộng

chú thích hình ảnh,

Con mập vợ bị điên và nuốt trộng, Mỗi cú thúc cặc của lão không thít chặt bằng của lão Quân nhưng nó lại đâm sâu hơn khiến cho cái sướng trong lồn dường như cũng đậm đà chẳng kém.