Vòng Chiến Lợi Phẩm Với Một Nắm

chú thích hình ảnh,

Vòng Chiến Lợi Phẩm Với Một Nắm, Đến lúc bên tai vang lên tiếng giày lộp cộp trên sàn gỗ nàng mới giật mình tỉnh lại.