vào cổ

तस्वीर का शीर्षक ,

vào cổ, Quanh thân Dương, một luồng khí đen bốc lên tựa như một con rắn lớn đang ngẩng đầu.