Lâu tóc làm tốt lắm

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu tóc làm tốt lắm, Khả năng đó cũng rất có thể nếu chúng ta không tìm được đoạn video Hoàng Minh Hải đuổi theo xe của Lê Hoài Nam.