Chân Dài Và Ngắn Những Chiếc Váy

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân Dài Và Ngắn Những Chiếc Váy, Sao cô nói dài thế không biết, cô ơi lấn qua giờ văn rồi kìa… Cuối cùng cô cũng đứng trước bục giảng chào cả lớp khi người mẹ xinh đẹp của nó đã đợi bên ngoài.