Tinh,

तस्वीर का शीर्षक ,

Tinh,, Anh chỉ đoán là em đang khóc lóc mà thôi, bởi vì có ba tiếng Híc híc híc đó… Thế chỉ có vậy thôi à! Hi hi hi….