Chloe Tuyệt Vời Vâng Chân Việc, Chết Tiệt Chân Tín

chú thích hình ảnh,

Chloe Tuyệt Vời Vâng Chân Việc, Chết Tiệt Chân Tín, Hai cánh tay cầm kiếm của ông tê rần, thanh kiếm đè trên vai nặng như một ngọn núi làm một chân ông khuỵu xuống.