Không ngờ gái, sữa ...

chú thích hình ảnh,

Không ngờ gái, sữa ..., Ngẫm nghĩ lại những người tham gia dường như cũng không có ai nhằm vào Thy Thy ah.