Old fashioned

chú thích hình ảnh,

Old fashioned, Nhưng bản thân nàng lại thấy mình đang tự nguyện từng bước dấn thân vào….