Cô gái, với một tinh

chú thích hình ảnh,

Cô gái, với một tinh, Nếu tính theo người bình thường thì ông đã sớm có tên trong sách Kỷ lục Guinness.