Sâu, bắn

तस्वीर का शीर्षक ,

Sâu, bắn, Chiếc xe rú lên bắn mạnh về phía trước… Tài tình tránh thoát đi chỉ trong đường tơ kẽ tóc….