Lâu Tóc SỮA Với Lông Mèo

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu Tóc SỮA Với Lông Mèo, Hoài Nam… Dạ… Dù ta chưa bao giờ chính thức nói với con nhưng con vẫn biết gia tộc họ Lê của ta có bí mật gì chứ? Vâng, con biết.