Lelu Yêu-Bratty Nerdy Chân Bé hẹn gặp lại, đại

तस्वीर का शीर्षक ,

Lelu Yêu-Bratty Nerdy Chân Bé hẹn gặp lại, đại, Minh Tạo gào thét hai tay bám vào vách đá nhưng chân hắn bị hai tên tu chân giả bám chặt lấy.