Nhóm ba trong Ổn Bar

chú thích hình ảnh,

Nhóm ba trong Ổn Bar, Sao mình không nán lại chút nữa hả thím? Về để còn… nấu cơm cho nội Nhi nói nhưng không tin đây là lý do chính đáng.