Hai xúc tóc vàng trong xiềng xích

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc tóc vàng trong xiềng xích, Ban sáng khi rời khỏi dinh thự nhà họ Lê sau trận đồ sát, thần thức của ông Lộc đảo qua trên người mình ông đã biết.