Vớ được chín chắn như dùng món đồ chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Vớ được chín chắn như dùng món đồ chơi, Cả năm đứa học sinh mặt tái nhợt nhìn nhau… Tu chân giả trong đầu năm đứa lúc này cùng vang lên một tiếng cảnh báo.