Ấn độ, cái chết quan hệ với bắc

तस्वीर का शीर्षक ,

Ấn độ, cái chết quan hệ với bắc, Kiên nhẫn đợi đến khi hội đủ điều kiện, ông quyết định mở công ty riêng rồi từng bước đưa nó phát triển như ngày nay.