Công châu âu nóng chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Công châu âu nóng chết tiệt, Chồng em rất tha thiết mời anh làm tổng đại lý khu vực nhưng anh chưa đồng ý.