Cực kỳ khắc nghiệt cảnh sát thông đít tay ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Cực kỳ khắc nghiệt cảnh sát thông đít tay ba, Nếu ông Bắc biết những gì mình vừa nói với Hoài Nam đã được hắn đem ra kể lại cho người khác có lẽ ông đã một chưởng đánh chết tươi hắn.