Đèn pin vắt sữa II.

तस्वीर का शीर्षक ,

Đèn pin vắt sữa II., Thiên Hương ngồi ngay ngắn lại, nàng im lặng lắng tai nghe những gì ba chồng mình sắp nói ra.