Chín slim bà tóc vàng hana và chàng trẻ tuổi đẹp trai tao

chú thích hình ảnh,

Chín slim bà tóc vàng hana và chàng trẻ tuổi đẹp trai tao, Ba mệt rồi hả? Đâu có, ba vẫn nhấp rất khí thế không thấy sao? Nếu mệt thì ba ngồi xuống bàn cầu để con lên cho.