Trùm đầu, ả rập

chú thích hình ảnh,

Trùm đầu, ả rập, Nó nhanh trí tắt chuông điện thoại rồi nhắn cho Nga mẹ không vô là con ở lì trong này đó nha.