Morgan và cô bé,

तस्वीर का शीर्षक ,

Morgan và cô bé,, Cả cái mu trắng phau được mảng lông đen láy tô điểm thật nổi bật, chúng nằm rạp có trật tự như mạ non xuôi theo chiều gió.