Làm cho ông hai lần, và từng giọt

chú thích hình ảnh,

Làm cho ông hai lần, và từng giọt, Và khi tôi bước ra ngoài thì giật nảy cả mình vì em đang ngồi chễm trệ trên giường cầm ipad, miệng nhai xúc xích ngon lành và ngước mắt lên nhìn tôi đầy bí ẩn.