Trẻ, tóc vàng, các thí nghiệm với hậu môn

chú thích hình ảnh,

Trẻ, tóc vàng, các thí nghiệm với hậu môn, Lúc đầu tôi cứ tưởng nàng bị bụi bay vào mắt nên định lại gần giúp nàng thổi nó đi.