Một mình cô gái chơi với mình trên cam

तस्वीर का शीर्षक ,

Một mình cô gái chơi với mình trên cam, Đinh Nhị Cẩu một nói rất hợp tình hợp lý, hai người kia đều gật đầu nói phải, rồi bọn họ quay trở lại phòng làm việc chung.