Tóc quăn teen lấy cổ chặt vào mông boned

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc quăn teen lấy cổ chặt vào mông boned, Khánh Phương đưa tay định nhận lấy nó thì thấy ông Châu vẫn giữ nó ở tư thế mở như muốn tự đeo lên cho nàng.