Twyla Phải bốc lửa

तस्वीर का शीर्षक ,

Twyla Phải bốc lửa, Nói xong, Thẩm Hạo giật giật mồng, để cây côn thịt thô to của mình càng tiến gần về phía mặt của Trương Uyển hơn.