Cô gái tóc ngắn

chú thích hình ảnh,

Cô gái tóc ngắn, Chẳng qua là ông muốn giữ mặt mũi không mang tiếng thất hứa với đám con nít mà thôi.