Ngoài trời, pyu!

chú thích hình ảnh,

Ngoài trời, pyu!, Tiếng ông Hưng từ phía sau lưng Ái Như vọng tới kéo nàng về với thực tại, Ái Như giật mình cúi mặt xuống sàn nhà vì xấu hổ, nàng đáp:.