Chết tiệt ra một cái NÓNG kiểu ngựa,

तस्वीर का शीर्षक ,

Chết tiệt ra một cái NÓNG kiểu ngựa,, Bên cạnh hắn hầu như lúc nào cũng tối thiểu có một đứa con gái sẵn sàng cho hắn giải tỏa vui buồn.