Lùn tóc cũ của em làm đầu

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc cũ của em làm đầu, Phương Dung rên rỉ ú ớ những lời vô nghĩa khi mà cả hai bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng cùng lúc bị tấn công thô bạo.