Cô ấy trước bộ công việc

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô ấy trước bộ công việc, Xoa kem đều khắp hai chân, Huy có vẻ lúng túng thử thăm dò xoa nhẹ lên một bên bờ mông căng bóng của Khánh Phương.