Có sừng óng tính thưởng thức một nóng thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Có sừng óng tính thưởng thức một nóng thổi kèn, Dũng Béo là tên nghiện ma túy, ba đã phát hiện ra vấn đề này vào một lần hắn không ra ngoài theo thông lệ cứ cách hai ngày xin đi chơi đến sáng một lần.