Giờ Vàng Đít

chú thích hình ảnh,

Giờ Vàng Đít, Dương cầm nhón vào sợi dây lưng đưa lên trước mặt, chiếc xì líp màu tím nhạt đong đưa trên hai ngón tay được mang đến cửa toilet.