Quăn phụ nữ da ngăm cô gái cởi đi.

chú thích hình ảnh,

Quăn phụ nữ da ngăm cô gái cởi đi., Tần Phi Tuyết nhìn hắn một chút, mị hoặc vén tóc lên, sau đó rót mấy giọt sữa lên bàn.