bà nuốt tất cả các kiêm

तस्वीर का शीर्षक ,

bà nuốt tất cả các kiêm, Dương kéo xuống đến ngang mông chỉ thấy Nga nấc lên trong âm điệu nghẹn ngào.