Tóc nâu ass bị đóng sầm cửa

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc nâu ass bị đóng sầm cửa, Trúc cơ… Một Trúc cơ giả có thể đấm vỡ đầu một con trâu mộng, nhấc vật nặng hơn một trăm ký, tuổi thọ kéo dài đến 150 năm.