Ana Đẹp Cô Gái Da Đỏ

तस्वीर का शीर्षक ,

Ana Đẹp Cô Gái Da Đỏ, Năm phút sau khi máy bay trực thăng đáp xuống một bãi đất trống bên bờ sông Quận 2, ông Bắc nhìn bốn đứa Văn Hòa giọng nghiêm trọng nói:.