Tuyệt thành quả, cởi ngựa không yên hoan lạc

chú thích hình ảnh,

Tuyệt thành quả, cởi ngựa không yên hoan lạc, Sư phụ… là người sao? Sư phụ… Ta ở ngoài này… Từ ở nơi nào đó xa xa giọng nói của Hoàng Yên vang vọng vào.