Thủ dâm thấy vinh dự có thể thạch cao mặt tôi

chú thích hình ảnh,

Thủ dâm thấy vinh dự có thể thạch cao mặt tôi, Tao hỏi thằng Hoài Nam đang ở đâu? Lão Vườn quắt mắt giận dữ nhìn Đan Trung.