Nữ từ các bà nội trợ - nuốt

chú thích hình ảnh,

Nữ từ các bà nội trợ - nuốt, Bỗng dương vật thằng bé phình to ra trong người nàng, nó cứ thế to dần khiến nàng há hốc.